Friday, 16 October 2015

How to install windroye on laptop

प्रथम. खालील. लिंक वरुन windroye 2.8.0
Download करा
 windroye 2.8.0
झिप फाईल. फाॅरमॅट मध्ये
 
आता पुढील प्रमाणे  सेटिंग करा
Language. Input. मध्ये  जाऊन. भाषा बदला
Android. App install करण्यासाठी  प्रथम. APK files.  Save करुन ठेवा
SETTING ->APK INSTALL>select. Ur app
अशाप्रकारे  install kara

No comments: